Via deze website kunt u eenvoudig uw uitgeplante areaal met hoevepootgoed van “kwekersrechterlijk beschermde rassen” voor 2024 aanmelden.

Hoevepootgoed

De website 'HOEVEPOOTGOED.BE' is eigendom van Breeders Trust N.V. gevestigd in Brussel. Breeders Trust is een organisatie van twaalf pootaardappel kweekbedrijven uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Schotland en Denemarken. Het betreft AGRICO, CYGNET, DANESPO, EUROPLANT, GERMICOPA, HZPC, INTERSEED, MEIJER POTATO, NORIKA, SCHAAP HOLLAND, SOLANA en STET. Deze bedrijven zijn actief in het kweken, produceren en verhandelen van nieuwe aardappelrassen. Breeders Trust werd opgericht in 2008.

Interprofessioneel akkoord


BREEDERS TRUST in zijn hoedanigheid als gevolmachtigde van haar aandeelhouders
(de pootaardappelhandelshuizen / aardappel­kweek­bedrijven AGRICO, CYGNET, DANESPO, EUROPLANT, GERMICOPA, HZPC, INTERSEED, MEIJER POTATO,
NORIKA, SCHAAP HOLLAND, SOLANA en STET), heeft met het Belgisch Agrofront (De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat
en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) een voor alle partijen bindend Interprofessioneel Akkoord gesloten....

Achtergrondinformatie over Hoevepootgoed in België


Op deze pagina vindt u algemene informatie over de belangrijkste bij wet bepaalde spelregels rond het gebruik van Hoevepootgoed van aardappelrassen die vallen onder kwekersrechterlijke bescherming in België in 2023 (hoevepootgoed afkomstig van oogst 2022). Dit betreft slechts een niet-bindende leidraad. Enkel de tekst van de toepasselijke wet is bindend.....

Contact

BREEDERS TRUST N.V. | Tweekerkenstraat 26 / 3 | B-1000 Brussel | BELGIË